3.23.2016

Προσφορές διαμονής/ Αccommodation offers - 5ος Αγώνας Υγείας Αντιπάρου

Για την διαμονή στο νησί τις Αντιπάρου στο πλαίσιο του "5ου Αγώνα Υγεία Αντιπάρου" μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

(EN)For your accomodation in Antiparos Island during the weekend of the "5th Antiparos Road Race" please advice the below table.

No comments:

Post a Comment